Foreign Policy Research Institute A Nation Must Think Before it Acts Benjamin Katzeff Silberstein Interviewed by Yle on Music and Culture in North Korea

Benjamin Katzeff Silberstein Interviewed by Yle on Music and Culture in North Korea

Benjamin Katzeff Silberstein Interviewed by Yle on Music and Culture in North Korea


Yle

Västerländsk musik som smugglas in på usb-pinnar. Handplockade artister som besjunger regimens storhet. Nyheter om arkebuserade musiker.

Att skapa sig en sanningsenlig bild av det nordkoreanska musiklivet är en uppgift som heter duga. Mängden tvivelaktig information på webben är påtaglig och på Spotify lyser den nordkoreanska musiken helt med sin frånvaro.

Yles skivarkiv ger endast 37 träffar då man gräver efter nordkoreansk musik, vilket kan jämföras mot furstliga 67760 träffar om musik från Sverige.

Read the full interview here.