Foreign Policy Research Institute A Nation Must Think Before it Acts Benjamin Katzeff Silberstein Interviewed by Eskilstuna Kuriren

Benjamin Katzeff Silberstein Interviewed by Eskilstuna Kuriren

Benjamin Katzeff Silberstein Interviewed by Eskilstuna Kuriren


Eskilstuna Kuriren

Ulv Hanssen har en masterexamen i orientaliska studier med inriktning mot Japan från universitetet i Oslo. Han har studerat tre år i Japan, har även en doktorsgrad från universitet i Berlin, arbetade ett år på den norska ambassaden i Tokyo innan han kom till utrikespolitiska institutet i Stockholm som stipendiat hösten 2012. Numera är hans titel där forskare.

— Jag har besökt Nordkorea två gånger, 2008 och 2015. Det hade hänt mycket på sju år. I huvudstaden såg jag nya byggnader, taxibilar, restauranger, kiosker och – inte minst – människor med mobiltelefoner.

Men isolationen fortsätter.

Read the full article here.